EuroHPC Ortak Girişimi Proje Çağrısı Açılmıştır
18.11.2019

EuroHPC JU (European High-Perfomance Computing Joint Undertaking / EuroHPC Ortak Girişimi), Avrupa'da geliştirilen teknolojiye dayalı Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) çözümlerinin kamu kaynakları ile oluşturulan merkezlerde kullanımını desteklemek için 2018 yılında kurulmuştur. EuroHPC Ortak Girişimi tarafından 2019 yılında araştırma ve yenilik alanında “Büyük Ölçekli Teknolojiler ve Uygulamalara Doğru” (H2020-JTI-EuroHPC-2019-1) ana başlıklı ortak proje çağrısı açılmıştır. Bu kapsamında desteklenecek projeler ile EuroHPC tarafından sağlanacak yüksek performans hesaplama yeteneklerinin kullanılması amaçlanmaktadır. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, en az 3 farklı Avrupa Birliği üye ülke veya asosiye ülkelere ait 3 farklı kurum/kuruluştan oluşması gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgiye ortak çağrı sekretaryasının https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html web sayfasından,

Ulusal başvuru kurallarına ise https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/eurohpc_ortak_girisimi_2019_yili_cagrisi_ulusal_basvuru_kurallari.pdf dokümanından ulaşabilirsiniz.