EuroHPC Ortak Girişimi Proje Çağrısı Açılmıştır - 18 11 2019

EuroHPC JU (European High-Perfomance Computing Joint Undertaking / EuroHPC Ortak Girişimi), Avrupa'da geliştirilen teknolojiye dayalı Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) çözümlerinin kamu kaynakları ile oluşturulan merkezlerde kullanımını desteklemek için 2018 yılında kurulmuştur. EuroHPC Ortak Girişimi tarafından 2019 yılında araştırma ve yenilik alanında “Büyük Ölçekli Teknolojiler ve Uygulamalara Doğru” (H2020-JTI-EuroHPC-2019-1) ana başlıklı ortak proje çağrısı açılmıştır. Bu kapsamında desteklenecek projeler ile EuroHPC tarafından sağlanacak yüksek performans hesaplama yeteneklerinin kullanılması amaçlanmaktadır. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, en az 3 farklı Avrupa Birliği üye ülke veya asosiye ülkelere ait 3 farklı kurum/kuruluştan oluşması gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgiye ortak çağrı sekretaryasının https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html web sayfasından,

Ulusal başvuru kurallarına ise https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/eurohpc_ortak_girisimi_2019_yili_cagrisi_ulusal_basvuru_kurallari.pdf dokümanından ulaşabilirsiniz.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7184 [site_id] => 229 [title_tr] => EuroHPC Ortak Girişimi Proje Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

EuroHPC JU (European High-Perfomance Computing Joint Undertaking / EuroHPC Ortak Girişimi), Avrupa'da geliştirilen teknolojiye dayalı Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) çözümlerinin kamu kaynakları ile oluşturulan merkezlerde kullanımını desteklemek için 2018 yılında kurulmuştur. EuroHPC Ortak Girişimi tarafından 2019 yılında araştırma ve yenilik alanında “Büyük Ölçekli Teknolojiler ve Uygulamalara Doğru” (H2020-JTI-EuroHPC-2019-1) ana başlıklı ortak proje çağrısı açılmıştır. Bu kapsamında desteklenecek projeler ile EuroHPC tarafından sağlanacak yüksek performans hesaplama yeteneklerinin kullanılması amaçlanmaktadır. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, en az 3 farklı Avrupa Birliği üye ülke veya asosiye ülkelere ait 3 farklı kurum/kuruluştan oluşması gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgiye ortak çağrı sekretaryasının https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html web sayfasından,

Ulusal başvuru kurallarına ise https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/eurohpc_ortak_girisimi_2019_yili_cagrisi_ulusal_basvuru_kurallari.pdf dokümanından ulaşabilirsiniz.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-11-18 16:26:12 [end] => 2022-02-01 11:26:12 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-19 08:26:30 [updated_at] => 2019-11-19 08:26:30 [short_desc_tr] => EuroHPC Ortak Girişimi Proje Çağrısı Açılmıştır [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => eurohpc-ortak-girisimi-proje-cagrisi-acilmistir-1574151990 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7184 [site_id] => 229 [title_tr] => EuroHPC Ortak Girişimi Proje Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

EuroHPC JU (European High-Perfomance Computing Joint Undertaking \/ EuroHPC Ortak Giri\u015fimi), Avrupa'da geli\u015ftirilen teknolojiye dayal\u0131 Yüksek Ba\u015far\u0131ml\u0131 Hesaplama (YBH) çözümlerinin kamu kaynaklar\u0131 ile olu\u015fturulan merkezlerde kullan\u0131m\u0131n\u0131 desteklemek için 2018 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015ftur. EuroHPC Ortak Giri\u015fimi taraf\u0131ndan 2019 y\u0131l\u0131nda ara\u015ft\u0131rma ve yenilik alan\u0131nda “Büyük Ölçekli Teknolojiler ve Uygulamalara Do\u011fru” (H2020-JTI-EuroHPC-2019-1) ana ba\u015fl\u0131kl\u0131 ortak proje ça\u011fr\u0131s\u0131 aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu kapsam\u0131nda desteklenecek projeler ile EuroHPC taraf\u0131ndan sa\u011flanacak yüksek performans hesaplama yeteneklerinin kullan\u0131lmas\u0131 amaçlanmaktad\u0131r. Proje sunacak uluslararas\u0131 konsorsiyumun, en az 3 farkl\u0131 Avrupa Birli\u011fi üye ülke veya asosiye ülkelere ait 3 farkl\u0131 kurum\/kurulu\u015ftan olu\u015fmas\u0131 gerekmektedir.<\/p>\n\n

Ça\u011fr\u0131 ve uluslararas\u0131 ba\u015fvuru ko\u015fullar\u0131na ili\u015fkin detayl\u0131 bilgiye ortak ça\u011fr\u0131 sekretaryas\u0131n\u0131n https:\/\/eurohpc-ju.europa.eu\/participate.html<\/a> web sayfas\u0131ndan,<\/p>\n\n

Ulusal ba\u015fvuru kurallar\u0131na ise https:\/\/www.tubitak.gov.tr\/sites\/default\/files\/3125\/eurohpc_ortak_girisimi_2019_yili_cagrisi_ulusal_basvuru_kurallari.pdf<\/a> doküman\u0131ndan ula\u015fabilirsiniz.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/eurohpc-ortak-girisimi-proje-cagrisi-acilmistir-1574151990\/1574151969-thumbnail-b.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":602306,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/eurohpc-ortak-girisimi-proje-cagrisi-acilmistir-1574151990\/1574151969-thumbnail-b.png"},"caption":"1574151969-thumbnail-b.png","width":"2560px","height":"1707px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/eurohpc-ortak-girisimi-proje-cagrisi-acilmistir-1574151990\/1574151969-thumbnail-b.png"}]} [start] => 2019-11-18 16:26:12 [end] => 2022-02-01 11:26:12 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-19 08:26:30 [updated_at] => 2019-11-19 08:26:30 [short_desc_tr] => EuroHPC Ortak Girişimi Proje Çağrısı Açılmıştır [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => eurohpc-ortak-girisimi-proje-cagrisi-acilmistir-1574151990 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1