Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi – Akademi Ortaklığı Programı (Transforming Systems Through Partnerships) Çağrısı Açılmıştır - 25 11 2019

Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır. Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı toplam bütçesi 3.000.000 TL’dir. Bir proje için TÜBİTAK’tan talep edilebilecek maksimum toplam katkı miktarı (PTİ ve Kurum Hissesi dâhil) 600.000 TL’dir.

Başvuru koşulları ve şekline ilişkin detaylara https://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/grants/international-research-and-collaborations/engineering-x/transforming-systems-through-partnership web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Proje başvurusunun 10.01.2020 tarihine kadar Royal Academy of Engineering’e çevrimiçi olarak https://grants.raeng.org.uk adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Proje yürütücüsünün Türkiye’den bir üniversite olması ve proje yürütücüsü üniversitelerin Türkiye tarafında en az bir özel kuruluş ve Birleşik Krallık tarafında en az bir yükseköğretim kurumu ile işbirliği yapılması zorunludur. 

 

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071- Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Royal Academy of Engineering’e yapılan başvurunun bir kopyası, bu çağrıya yapılan başvuru ekinde TÜBİTAK’a sunulmalıdır. TÜBİTAK’a yapılacak başvuruların 16.01.2020 Tarihine kadar çevrimiçi olarak http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

Ulusal başvuru kurallarının detaylarına  https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/1071_programi_royal_academy_cagrisi_surec_dokumani_final_1.pdf dokümanından ulaşabilirsiniz.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7195 [site_id] => 229 [title_tr] => Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi – Akademi Ortaklığı Programı (Transforming Systems Through Partnerships) Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır. Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı toplam bütçesi 3.000.000 TL’dir. Bir proje için TÜBİTAK’tan talep edilebilecek maksimum toplam katkı miktarı (PTİ ve Kurum Hissesi dâhil) 600.000 TL’dir.

Başvuru koşulları ve şekline ilişkin detaylara https://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/grants/international-research-and-collaborations/engineering-x/transforming-systems-through-partnership web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Proje başvurusunun 10.01.2020 tarihine kadar Royal Academy of Engineering’e çevrimiçi olarak https://grants.raeng.org.uk adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Proje yürütücüsünün Türkiye’den bir üniversite olması ve proje yürütücüsü üniversitelerin Türkiye tarafında en az bir özel kuruluş ve Birleşik Krallık tarafında en az bir yükseköğretim kurumu ile işbirliği yapılması zorunludur. 

 

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071- Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Royal Academy of Engineering’e yapılan başvurunun bir kopyası, bu çağrıya yapılan başvuru ekinde TÜBİTAK’a sunulmalıdır. TÜBİTAK’a yapılacak başvuruların 16.01.2020 Tarihine kadar çevrimiçi olarak http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

Ulusal başvuru kurallarının detaylarına  https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/1071_programi_royal_academy_cagrisi_surec_dokumani_final_1.pdf dokümanından ulaşabilirsiniz.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-11-25 11:50:57 [end] => 2020-01-11 11:50:57 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-25 08:51:25 [updated_at] => 2019-11-25 08:51:25 [short_desc_tr] => Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => katip-celebi-newton-fonu-sanayi-–-akademi-ortakligi-programi-transforming-systems-through-partnerships-cagrisi-acilmistir-1574671885 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7195 [site_id] => 229 [title_tr] => Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi – Akademi Ortaklığı Programı (Transforming Systems Through Partnerships) Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Ça\u011fr\u0131n\u0131n amac\u0131 endüstri ve akademi aras\u0131ndaki stratejik ba\u011flant\u0131lar\u0131n kalitesinin art\u0131r\u0131lmas\u0131, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve giri\u015fimcili\u011fin te\u015fvik edilmesi ve böylece ekonomik geli\u015fmenin h\u0131zland\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortakl\u0131\u011f\u0131 Program\u0131 ça\u011fr\u0131s\u0131 toplam bütçesi 3.000.000 TL’dir. Bir proje için TÜB\u0130TAK’tan talep edilebilecek maksimum toplam katk\u0131 miktar\u0131 (PT\u0130 ve Kurum Hissesi dâhil) 600.000 TL’dir.<\/p>\n\n

Ba\u015fvuru ko\u015fullar\u0131 ve \u015fekline ili\u015fkin detaylara https:\/\/www.raeng.org.uk\/grants-and-prizes\/grants\/international-research-and-collaborations\/engineering-x\/transforming-systems-through-partnership<\/a> web sitesinden ula\u015fabilirsiniz.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Proje ba\u015fvurusunun 10.01.2020<\/strong> tarihine kadar Royal Academy of Engineering’e çevrimiçi olarak https:\/\/grants.raeng.org.uk<\/a> adresi üzerinden yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir. Proje yürütücüsünün Türkiye’den bir üniversite olmas\u0131 ve proje yürütücüsü üniversitelerin Türkiye taraf\u0131nda en az bir özel kurulu\u015f ve Birle\u015fik Krall\u0131k taraf\u0131nda en az bir yüksekö\u011fretim kurumu ile i\u015fbirli\u011fi yap\u0131lmas\u0131 zorunludur. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Söz konusu ça\u011fr\u0131 kapsam\u0131nda ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜB\u0130TAK 1071- Destek Program\u0131 kapsam\u0131nda desteklenecektir. Royal Academy of Engineering’e yap\u0131lan ba\u015fvurunun bir kopyas\u0131, bu ça\u011fr\u0131ya yap\u0131lan ba\u015fvuru ekinde TÜB\u0130TAK’a sunulmal\u0131d\u0131r. TÜB\u0130TAK’a yap\u0131lacak ba\u015fvurular\u0131n 16.01.2020<\/strong> Tarihine kadar çevrimiçi olarak http:\/\/uidb-pbs.tubitak.gov.tr\/<\/a> üzerinden yaln\u0131zca elektronik imza (e-imza) kullan\u0131larak gönderilmesi gerekmektedir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ulusal ba\u015fvuru kurallar\u0131n\u0131n detaylar\u0131na  https:\/\/www.tubitak.gov.tr\/sites\/default\/files\/3125\/1071_programi_royal_academy_cagrisi_surec_dokumani_final_1.pdf<\/a> doküman\u0131ndan ula\u015fabilirsiniz.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/katip-celebi-newton-fonu-sanayi-\u2013-akademi-ortakligi-programi-transforming-systems-through-partnerships-cagrisi-acilmistir-1574671885\/1574671852-thumbnail.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":186436,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/katip-celebi-newton-fonu-sanayi-\u2013-akademi-ortakligi-programi-transforming-systems-through-partnerships-cagrisi-acilmistir-1574671885\/1574671852-thumbnail.png"},"caption":"1574671852-thumbnail.png","width":"900px","height":"600px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/katip-celebi-newton-fonu-sanayi-\u2013-akademi-ortakligi-programi-transforming-systems-through-partnerships-cagrisi-acilmistir-1574671885\/1574671852-thumbnail.png"}]} [start] => 2019-11-25 11:50:57 [end] => 2020-01-11 11:50:57 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-25 08:51:25 [updated_at] => 2019-11-25 08:51:25 [short_desc_tr] => Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => katip-celebi-newton-fonu-sanayi-–-akademi-ortakligi-programi-transforming-systems-through-partnerships-cagrisi-acilmistir-1574671885 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1