KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Yeniden Düzenlenerek Yürürlüğe Girdi
27.11.2019

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi.

 

KOBİ TEKNOYATIRIM PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI:

a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,

b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir. 

Ayrıntılı bilgi için; https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7255/kobi-teknoyatirim-destek-programi-yeniden-duzenlenerek-yururluge-girdi