MSCA Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 2019 Yılı Çağrısı Açılmıştır
10.12.2019

MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2020 Yılı Çağrısı kapsamında, Avrupa Komisyonu proje başvurularını 28 Nisan 2020 tarihine kadar kabul edecektir. MSCA Araştırma - Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)  Avrupa içinden ve/veya dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimini desteklemektedir. RISE Programı ile Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluş (iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden olmak kaydıyla) bir araya gelerek araştırma, teknik ve idari personel değişimleri yapabilmektedir. Proje süresi en fazla 4 yıldır, bu süre içinde proje ortağı kurumların araştırma/teknik/idari personelleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde dolaşıma katılabilmektedirler.