2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Çağrısı Açıldı
17.12.2019

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini; projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

 

Proje kapsamında lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye

yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır.

 

Başvuru için;  https://e-bideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm