ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilerek bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. Çağrısının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri - Pre-/Klinik Araştırmalar, Büyük Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Uygulama ve Kullanıcı Perspektifi” olarak belirlenmiştir.

Ulusal başvuru kuralları için https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/era_permed_2020_yili_cagrisi_ulusal_basvuru_kurallari.pdf . Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2020/