TEYDEB 1501 ve 1507 Destek Programları 2020/1 Çağrıları Başlıyor - 25 12 2019

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı açılıyor. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Başvurular 02.01.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacaktır.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020/1 Çağrı Duyurusu:

 • Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.
  • Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
  • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
  • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
  • Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi
  • Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi
 • Proje değerlendirme süreci İçerisinde ek puana tabi olacak durumlar:
  • Geçmiş Desteklenen Projelerin Ticarileşme Performansı
  • Uluslararası Fonlara Başvuruda Bulunmuş Olunması
  • Öncelikli Alanlarda Olması
 • Çağrı Takvimi:

Çağrı Açılış Tarihi

02.01.2020

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi

10.02.2020 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi

02.03.2020 (Saat 17:00)

 • Çağrıya Özel Şartlar:
  • Kurul Değerlendirme Eşik Değeri: 60
  • Öncelikli Alanlar: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji, Tarım ve Gıda, Otomotiv, Makina İmalat, Sağlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Diğer Alanlar. (Öncelikli alanlar ile ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız.)

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 • Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.
  • Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
  • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
  • İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi
  • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
 • Proje değerlendirme süreci içerisinde ek puana tabi olacak durumlar:
  • Geçmiş Desteklenen Projelerin Ticarileşme Performansı
  • Uluslararası Fonlara Başvuruda Bulunmuş Olunması
  • Öncelikli Alanlarda Olması
 • Çağrı Takvimi:

Çağrı Açılış Tarihi

02.01.2020

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi

10.02.2020 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi

02.03.2020 (Saat 17:00)

 • Çağrıya Özel Şartlar:
  • Kurul Değerlendirme Eşik Değeri: 50
  • Öncelikli Alanlar: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji, Tarım ve Gıda, Otomotiv, Makina İmalat, Sağlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Diğer Alanlar. (Öncelikli alanlar ile ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız.)