TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu Arasında İkili İşbirliği Çağrısı Açılmıştır - 26 12 2019

TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE)  arasında ikili işbirliği çerçevesinde ortak projeler desteklenecektir.  Bu doğrultuda, Filistin tarafı, yükseköğrenim kurumlarınca sunulan projeleri  desteklerken, Türkiye’de ise, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları,Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıkların fonlanması planlanmaktadır. 

 

Çağrı alanları:  Atık Su Yönetimi, Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji, Enerji, Bilgi Teknolojisi

 

Türkiye'deki proje ortaklarının 2521 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresinden elektronik olarak en geç 13 Nisan 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. E-imza sürecinin ise en geç 17 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlanması zorunludur.  Filistinli proje ortaklarının ise HCIE'nin istediği biçimde HCIE'ye başvuru yapmaları beklenmektedir.