2549 TÜBİTAK-Polonya (NCBR) İkili İşbirliği Çağrısı Açılmıştır - 14 01 2020

Program çerçevesinde açılan çağrılar ile; iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması, Türkiye ve Polonya’nın araştırma kuruluşları, üniversiteleri, araştırma enstitüleri ve KOBİ’lerinin yanında sanayileri arasındaki işbirliğinin de teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Sunulacak ortak proje önerilerinde Türkiye'deki proje ortaklarının 2549 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Polonya’daki proje ortaklarının ise NCBR’nin istediği biçimde NCBR’ye başvuru yapmaları beklenmektedir. Türkiye’den başvuran araştırmacılar için 720.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) olarak belirlenen proje başına destek üst limiti, Polonya’dan başvuran araştırmacılar için 850.000 PLN olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ile-polonya-ulusal-arastirma-ve-gelistirme-merkezi-arasindaki-ikili-isbirligi-cagrisi-acildi

Başvuru için son tarih: 18 Mart 2020 saat 17:00. (Başvurular sadece e-imzalı olarak kabul edilecektir, e-imza süreçlerinin tamamlanması için son tarih 25 Mart 2020 saat 17:00’dir.)