ERA-NET NEURON Cofund (JTC 2020) Proje Çağrısı Açılmıştır - 14 01 2020

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. Amaç, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir.Proje Önerileri, sinir kaynaklı bozulmalar ve/veya duyusal fonksiyon kayıpları ile reseptör hücreler, ilgili sinir yolları ve bağlı beyin alanları dahil olmak üzere duyusal nöronlar hakkındaki çalışmaları içerebilir, detaylı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-neuron-cofund-projesi-2020-ortak-uluslararasi-cagrisi-jtc-2020-acildi.

Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir.

ERA-NET NEURON projesi için iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için son başvuru tarihi 10 Mart 2020 (14:00:00 CET)’dir. Projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun 13 Mart 2020 (17:30 TSİ) tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “ÇOKLU İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMLARI (1.AŞAMA)” bölümünden başvurularını elektronik imzalı olarak yapmaları gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php ağ sayfasından ve uluslararası partner bulma sayfasına ise https://partnering.pt-dlr.de/neuron ağ sayfasından erişebilirsiniz.