ERA-NET NEURON Cofund (JTC 2020) Proje Çağrısı Açılmıştır - 14 01 2020

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. Amaç, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir.Proje Önerileri, sinir kaynaklı bozulmalar ve/veya duyusal fonksiyon kayıpları ile reseptör hücreler, ilgili sinir yolları ve bağlı beyin alanları dahil olmak üzere duyusal nöronlar hakkındaki çalışmaları içerebilir, detaylı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-neuron-cofund-projesi-2020-ortak-uluslararasi-cagrisi-jtc-2020-acildi.

Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir.

ERA-NET NEURON projesi için iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için son başvuru tarihi 10 Mart 2020 (14:00:00 CET)’dir. Projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun 13 Mart 2020 (17:30 TSİ) tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “ÇOKLU İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMLARI (1.AŞAMA)” bölümünden başvurularını elektronik imzalı olarak yapmaları gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php ağ sayfasından ve uluslararası partner bulma sayfasına ise https://partnering.pt-dlr.de/neuron ağ sayfasından erişebilirsiniz.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7354 [site_id] => 229 [title_tr] => ERA-NET NEURON Cofund (JTC 2020) Proje Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. Amaç, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir.Proje Önerileri, sinir kaynaklı bozulmalar ve/veya duyusal fonksiyon kayıpları ile reseptör hücreler, ilgili sinir yolları ve bağlı beyin alanları dahil olmak üzere duyusal nöronlar hakkındaki çalışmaları içerebilir, detaylı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-neuron-cofund-projesi-2020-ortak-uluslararasi-cagrisi-jtc-2020-acildi.

Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir.

ERA-NET NEURON projesi için iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için son başvuru tarihi 10 Mart 2020 (14:00:00 CET)’dir. Projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun 13 Mart 2020 (17:30 TSİ) tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “ÇOKLU İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMLARI (1.AŞAMA)” bölümünden başvurularını elektronik imzalı olarak yapmaları gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php ağ sayfasından ve uluslararası partner bulma sayfasına ise https://partnering.pt-dlr.de/neuron ağ sayfasından erişebilirsiniz.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2020-01-14 13:39:51 [end] => 2020-01-14 13:39:51 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2020-01-14 10:40:02 [updated_at] => 2020-01-14 12:40:07 [short_desc_tr] => ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => 2549-tubitak-polonya-ncbr-ikili-isbirligi-cagrisi-acilmistir-1578998397 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7354 [site_id] => 229 [title_tr] => ERA-NET NEURON Cofund (JTC 2020) Proje Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜB\u0130TAK’\u0131n da ortak olarak yer ald\u0131\u011f\u0131 Avrupa Komisyonu taraf\u0131ndan Ufuk 2020 program\u0131 kapsam\u0131nda desteklenen bir projedir. Amaç, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlar\u0131nda ulusal ve bölgesel ara\u015ft\u0131rma programlar\u0131n\u0131n yak\u0131n ve sürdürülebilir bir \u015fekilde ba\u011flanmas\u0131na ve uyumla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131na yard\u0131m etmektir.Proje Önerileri, sinir kaynakl\u0131 bozulmalar ve\/veya duyusal fonksiyon kay\u0131plar\u0131 ile reseptör hücreler, ilgili sinir yollar\u0131 ve ba\u011fl\u0131 beyin alanlar\u0131 dahil olmak üzere duyusal nöronlar hakk\u0131ndaki çal\u0131\u015fmalar\u0131 içerebilir, detayl\u0131 bilgi için https:\/\/www.tubitak.gov.tr\/tr\/duyuru\/era-net-neuron-cofund-projesi-2020-ortak-uluslararasi-cagrisi-jtc-2020-acildi<\/a>.<\/p>\n\n

Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, \u0130ngilizce ça\u011fr\u0131 metninde belirtilen kurulu\u015flar taraf\u0131ndan finanse edilecek en az üç ara\u015ft\u0131rma grubundan olu\u015fmas\u0131 gerekmektedir. Ara\u015ft\u0131rma gruplar\u0131, en az üç farkl\u0131 ülkeden olmal\u0131d\u0131r. Bir konsorsiyumda ara\u015ft\u0131rma gruplar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131 be\u015fle s\u0131n\u0131rl\u0131d\u0131r. En fazla iki ara\u015ft\u0131rma grubu ayn\u0131 ülkeden olabilir.<\/p>\n\n

ERA-NET NEURON projesi için iki a\u015famal\u0131 de\u011ferlendirme yap\u0131lacakt\u0131r. \u0130lk a\u015famada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. Konu, kapsam aç\u0131s\u0131ndan uygun olan adaylardan daha sonra ikinci a\u015famada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için son ba\u015fvuru tarihi 10 Mart 2020 (14:00:00 CET)<\/strong>’dir. Projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET ça\u011fr\u0131lar\u0131na özel olarak haz\u0131rlanan ERA-NET Birinci A\u015fama Ba\u015fvuru Formu’nun 13 Mart 2020 (17:30 TS\u0130) <\/strong>tarihine kadar https:\/\/uidb-pbs.tubitak.gov.tr\/<\/a> ba\u011flant\u0131s\u0131ndan “ÇOKLU \u0130\u015eB\u0130RL\u0130\u011e\u0130 DESTEK PROGRAMLARI (1.A\u015eAMA)” bölümünden ba\u015fvurular\u0131n\u0131 elektronik imzal\u0131 olarak yapmalar\u0131 gerekmektedir.<\/p>\n\n

Ça\u011fr\u0131 ve uluslararas\u0131 ba\u015fvuru ile ilgili ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgiye https:\/\/www.neuron-eranet.eu\/en\/921.php<\/a> a\u011f sayfas\u0131ndan ve uluslararas\u0131 partner bulma sayfas\u0131na ise https:\/\/partnering.pt-dlr.de\/neuron<\/a> a\u011f sayfas\u0131ndan eri\u015febilirsiniz.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/2549-tubitak-polonya-ncbr-ikili-isbirligi-cagrisi-acilmistir-1578998397\/1579005576-thumbnail.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":109438,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/2549-tubitak-polonya-ncbr-ikili-isbirligi-cagrisi-acilmistir-1578998397\/1579005576-thumbnail.png"},"caption":"1579005576-thumbnail.png","width":"700px","height":"400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/2549-tubitak-polonya-ncbr-ikili-isbirligi-cagrisi-acilmistir-1578998397\/1579005576-thumbnail.png"}]} [start] => 2020-01-14 13:39:51 [end] => 2020-01-14 13:39:51 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2020-01-14 10:40:02 [updated_at] => 2020-01-14 12:40:07 [short_desc_tr] => ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => 2549-tubitak-polonya-ncbr-ikili-isbirligi-cagrisi-acilmistir-1578998397 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1