Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı Çağrısının Son Başvuru Tarihi Uzatılmıştır - 14 01 2020

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında TÜBİTAK ve Birleşik Krallık’taki fon ortaklarından Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısına Royal Academy sistemi üzerinden yapılacak başvuruların son tarihi 17 Ocak 2020’ye, TÜBİTAK’a yapılacak başvuruların son tarihi ise 21 Ocak 2020’ye kadar uzatıldı. Çağrı kapsamında TÜBİTAK’a yapılacak başvurularda elektronik imzalar için son gün ise 24 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır. Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı başvuru koşulları ve şekline ilişkin detaylara https://www.raeng.org.uk/grants-prizes/grants/international-research-and-collaborations/engineering-x/transforming-systems-through-partnership linkinden ulaşabilirsiniz.