Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı Çağrısının Son Başvuru Tarihi Uzatılmıştır - 14 01 2020

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında TÜBİTAK ve Birleşik Krallık’taki fon ortaklarından Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısına Royal Academy sistemi üzerinden yapılacak başvuruların son tarihi 17 Ocak 2020’ye, TÜBİTAK’a yapılacak başvuruların son tarihi ise 21 Ocak 2020’ye kadar uzatıldı. Çağrı kapsamında TÜBİTAK’a yapılacak başvurularda elektronik imzalar için son gün ise 24 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır. Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı başvuru koşulları ve şekline ilişkin detaylara https://www.raeng.org.uk/grants-prizes/grants/international-research-and-collaborations/engineering-x/transforming-systems-through-partnership linkinden ulaşabilirsiniz.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7355 [site_id] => 229 [title_tr] => Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı Çağrısının Son Başvuru Tarihi Uzatılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında TÜBİTAK ve Birleşik Krallık’taki fon ortaklarından Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısına Royal Academy sistemi üzerinden yapılacak başvuruların son tarihi 17 Ocak 2020’ye, TÜBİTAK’a yapılacak başvuruların son tarihi ise 21 Ocak 2020’ye kadar uzatıldı. Çağrı kapsamında TÜBİTAK’a yapılacak başvurularda elektronik imzalar için son gün ise 24 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır. Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı başvuru koşulları ve şekline ilişkin detaylara https://www.raeng.org.uk/grants-prizes/grants/international-research-and-collaborations/engineering-x/transforming-systems-through-partnership linkinden ulaşabilirsiniz.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2020-01-14 13:39:51 [end] => 2020-01-14 13:39:51 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2020-01-14 10:40:32 [updated_at] => 2020-01-14 12:57:02 [short_desc_tr] => Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => 2549-tubitak-polonya-ncbr-ikili-isbirligi-cagrisi-acilmistir-1578998397 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7355 [site_id] => 229 [title_tr] => Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı Çağrısının Son Başvuru Tarihi Uzatılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Türkiye ve Birle\u015fik Krall\u0131k aras\u0131ndaki bilimsel ve teknolojik i\u015fbirli\u011fi çerçevesinde, koordinasyonu TÜB\u0130TAK taraf\u0131ndan yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu<\/strong> kapsam\u0131nda TÜB\u0130TAK<\/strong> ve Birle\u015fik Krall\u0131k’taki fon ortaklar\u0131ndan Royal Academy of Engineering<\/strong> aras\u0131nda Sanayi-Akademi Ortakl\u0131\u011f\u0131 Program\u0131 ça\u011fr\u0131s\u0131na Royal Academy sistemi üzerinden yap\u0131lacak ba\u015fvurular\u0131n son tarihi 17 Ocak 2020<\/strong>’ye, TÜB\u0130TAK’a yap\u0131lacak ba\u015fvurular\u0131n son tarihi ise 21 Ocak 2020<\/strong>’ye kadar uzat\u0131ld\u0131. Ça\u011fr\u0131 kapsam\u0131nda TÜB\u0130TAK’a yap\u0131lacak ba\u015fvurularda elektronik imzalar için son gün ise 24 Ocak 2020<\/strong> olarak belirlendi.<\/p>\n\n

Ça\u011fr\u0131n\u0131n amac\u0131 endüstri ve akademi aras\u0131ndaki stratejik ba\u011flant\u0131lar\u0131n kalitesinin art\u0131r\u0131lmas\u0131, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve giri\u015fimcili\u011fin te\u015fvik edilmesi ve böylece mezunlar\u0131n istihdam edilebilirli\u011fini artt\u0131rarak uygulamaya yönelik ara\u015ft\u0131rma ve yenilik yoluyla ekonomik geli\u015fmenin h\u0131zland\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortakl\u0131\u011f\u0131 Program\u0131 ça\u011fr\u0131s\u0131 ba\u015fvuru ko\u015fullar\u0131 ve \u015fekline ili\u015fkin detaylara https:\/\/www.raeng.org.uk\/grants-prizes\/grants\/international-research-and-collaborations\/engineering-x\/transforming-systems-through-partnership<\/a> linkinden ula\u015fabilirsiniz.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/2549-tubitak-polonya-ncbr-ikili-isbirligi-cagrisi-acilmistir-1578998397\/1579005567-thumbnail.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":109438,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/2549-tubitak-polonya-ncbr-ikili-isbirligi-cagrisi-acilmistir-1578998397\/1579005567-thumbnail.png"},"caption":"1579005567-thumbnail.png","width":"700px","height":"400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/2549-tubitak-polonya-ncbr-ikili-isbirligi-cagrisi-acilmistir-1578998397\/1579005567-thumbnail.png"}]} [start] => 2020-01-14 13:39:51 [end] => 2020-01-14 13:39:51 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2020-01-14 10:40:32 [updated_at] => 2020-01-14 12:57:02 [short_desc_tr] => Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => 2549-tubitak-polonya-ncbr-ikili-isbirligi-cagrisi-acilmistir-1578998397 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1