ERA-CVD Projesi 2020 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2020) Açılmıştır - 16 01 2020

Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Türkiye’den araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Araştırma konusu, Vasküler Kognitif Bozukluğun (VKB) ortaya çıkmasını önlemek için vasküler çöktürücü veya nedensel faktörler ile moleküler efektörler arasındaki ilişkiye odaklanmalıdır. Desteklenen projelerin açık bir translasyonel araştırma yaklaşımı olmalıdır ve gelecekteki klinik etkileri olması beklenmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır.

Son başvuru tarihi 02 Nisan 2020 (17:00:00 CET)’dir. Projelerde yer alan Türkiye’den ortakların ön başvurularını 09 Nisan 2020 (17:30 TSİ) tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından elektronik imzalı olarak yapmaları istenmektedir.

Ulusal başvuru kuralları için https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/era-cvd_jtc2020_surec_dokumani.pdf  

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.era-cvd.eu/405.php ağ sayfasından ve uluslararası partner bulma sayfasına ise https://partnering.pt-dlr.de/ERA-CVD ağ sayfasından erişebilirsiniz.