Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt alanlarından "Public-Public Partnerships in the Bioeconomy" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. beklenen proje sonuçlarında iklim değişikliği koşulları altında ve/veya iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına nasıl katkılar sağlayabileceğini açıklamalıdır.

Bu proje kapsamında 2020 yılı çağrısının 04.02.2020 tarihi itibariyle açılması planlanmaktadır. İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

  • 1. aşama önerilerin sunulması için son tarih: 07.04.2020 13:00 h (CEST)
  • 2. aşama önerilerin sunulması için son tarih: 10.09.2020 13:00 h (CEST)
  •  

Çağrı ön duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve proje ortağı bulmak için:
https://www.suscrop.eu