ERA-NET SusCrop 2. Çağrısı Açılmıştır - 13 02 2020

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt alanlarından "Public-Public Partnerships in the Bioeconomy" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup projenin ana amacı, sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesidir. Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, SusCrop 2. çağrısında yer alan en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır. SusCrop projesinin Çağrı metni https://www.suscrop.eu

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır. Ulusal başvuru kuralları için: http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/ek_2_suscrop_1071_ar-ge_ve_yenilik_projeleri_surec_dokumani.pdf

1. aşama için son tarih: 09.04.2020 13:00 h (CEST)

2. aşama için son tarih: 10.09.2020 13:00 h (CEST)