Ufuk2020 Programı Enerji Verimliliği 2020 Çağrısı Açılmıştır - 06 03 2020

5 ana alan (binalar; sanayi; finans; kamu yetkilileri ve politika) altında başvurular gerçekleştirilebilecektir, detaylar için; https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/2020-call-proposals.

Çağrı başlıklarına başvuru için son gün 10 Eylül 2020’dur. Başvurular Avrupa Birliği’nin başvuru sayfası olan Funding and Tender Opportunities https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home sayfası üzerinden yapılabilecektir. Her bir çağrı başlığına yönelik hazırlanmış  video kayıtları için  https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/support-applications