COBIOTECH PROJESİ 2020 ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU - 11 03 2020

Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim" kapsamındaki projenin amacı, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesidir.

Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, CoBioTech üye ülkelerinden en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır. Çağrı kapsamında temel ve uygulamalı araştırma projeleri desteklenecektir.

Proje önerilerin sunulması için son tarih: Haziran 2020 13:00 h (CEST)

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Çağrı duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için: https://www.cobiotech.eu