EUREKA Girişimi olan GlobalStars ile Singapur 2. Çağrısı Açılmıştır

Ülkemizden Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri'nin alt yüklenici olarak yer alabileceği, sermaye şirketi statüsündeki firmaların da doğrudan İlgili ülkelerden birinden en az bir ortakla başvuru yapılabilecekleri çağrıya proje fikirleri için konu kısıtlaması bulunmadığı açıklanmıştır. Başvuru tarihi 15.10.2020’dir.

 

Detaylı bilgi için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/singapur-ile-globalstars-2-cagrisi-acildi