Belmont Forum Çatısı Altında Transdisipliner Araştırmalar Çağrısı Açılmıştır - 20 08 2020

Çağrı kapsamında, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ekonomik, teknolojik, çevresel, iklimsel ve insani kalkınma gibi çeşitli açılardan ve disiplinlerarası bir şekilde inceleyen ortak projelerin desteklenmesi planlandığı belirtilmiştir.

Uluslararası başvurular için son tarih: 31 Ekim 2020,

Ulusal başvurular için son tarih: 4 Kasım 2020’dir.

Detaylı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/belmont-forum-catisi-altinda-olusturulan-surdurulebilirlige-giden-yollar-transdisipliner