Forestvalue 2021 Yılı Çağrısı Açılmıştır - 25 01 2021

ForestValue 2021 yılı çağrısı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, Avrupa Yeşil Mutabakatının (European Green Deal) hedeflerine ve yaklaşan yeni Avrupa Birliği Orman Stratejisine ulaşılmasına katkıda bulunmayı ve ayrıca ormanların ve orman kaynaklarının bütüncül bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek biyo-temelli ekonominin gelişmesini amaçlamaktadır.

 

Çağrı kapsamında uluslararası proje önerilerin sunulması için son tarih 13.04.2021’dir.

 

Detaylı Bilgi için;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/forestvalue-2021-yili-cagrisi-acildi