FLAG-ERA ERA-Net 2021 Yılı Çağrısı Açılmıştır - 29 01 2021

2021 çağrısının temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanlarında (başta Grafen ve İnsan Beyni olmak üzere) araştırma projelerinin desteklenmesidir. FLAG-ERA Projesi 2021 Yılı Çağrısında Türk araştırmacılar TÜBİTAK - 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kurallarına göre desteklenecektir. 

Son başvuru tarihi 19 Nisan 2021’dir.

 

Detaylı bilgi için;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/flag-era-era-net-2021-yili-cagrisi-acildi