ERA-MIN3 2021 Yılı Çağrısı Açılmıştır - 08 02 2021

Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan ve Ufuk2020 Programı alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı” kapsamında desteklenmekte olan ERA-MIN3 projesi 2021 yılı çağrısı başvuruya açılmıştır.

 

Son başvuru tarihi 01.04.2021 (17:00 CET)’dir.

 

Detaylı bilgi için;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-min3-2021-yili-cagrisi-acildi