Ufuk Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri & Dijital Dönüşüm & Dayanıklı Endüstri Alanları (Küme 4) Bilgi Günü Etkinliği - 26 03 2021

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” teknik destek projesi dahilinde gerçekleştirilecek olan eğitim, Ufuk Avrupa Programı’ndaki ‘Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet’ bileşenin 4. Kümesi kapsamında ele alınan Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Dijital Dönüşüm ve Dayanıklı Endüstri konularına odaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için http://turkeyinh2020.eu/  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik Tarihi: 8 Nisan 2021 (saat: 13:50)

Kayıt:

Etkinliğe Google form aracılığıyla kayıt olabilirsiniz; https://bit.ly/3lSn2II