TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund 2021 Yılı Uluslararası Ortak Çağrısı Açılmıştır - 09 04 2021

JTC2021 çağrısının konusu "Yeni nesil kanser immünoterapisi: tümör mikroçevresini hedeflemek (Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment)" olarak belirlenmiştir.

1. aşama son başvuru tarihi: 29 Haziran 2021 (12:00 CEST)

Detaylı bilgi için;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/transcan-3-era-net-cofund-2021-yili-uluslararasi-ortak-cagrisi-acildi