GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) 2021 Yılı Çağrısı Açılmıştır - 25 06 2021

Çağrı kapsamında; araştırma, geliştirme, demonstrasyon ve yenilik yoluyla iklim-nötr ısıtma ve soğutma çözümlerine geçişin hızlandırılması amaçlanmakta ve bu geçişe etkisi olacak projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Her bir proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az iki farklı ülkeden en az üç uygun kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir.  1.aşama uluslararası başvuru tarihi: 4 Ekim 2021, (15:00 UTC, Reykjavik İzlanda)

 

Detaylı bilgi için;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/geothermica-ve-en-sgplusregsys-jpp-ses-2021-yili-cagrisi-acildi