Ufuk Avrupa Programı İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi 2021 Yılı Çağrıları Açılmıştır - 25 06 2021

İklim,enerji (Hidrojen Stratejisi, Avrupa için yenileme dalgası, Enerji Sistemi Entegrasyonu için AB Stratejisi, Açık deniz yenilenebilir enerji), mobilite (Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Stratejisi) ile ilgili AB stratejilerinin hedeflerine katkı sunacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Enerji ve Mobilite Kümesi 2021 yılı birinci dönem çağrıları, AB Programlarına ilişkin duyuruların yer aldığı Funding and Tenders portalında yayınlanmaya başlanmıştır.

 

Detaylı bilgi için; https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/ufuk-avrupa-programi-iklim-enerji-ve-mobilite-kumesi-2021-yili-cagrilari-acildi