NEURON Cofund2 Uluslararası Çağrısı Ön Duyurusu
17.12.2021

ERA-NET NEURON Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısının (JTC 2022), 07 Ocak 2022 tarihinde açılması planlandığı bildirilmiştir.

Çağrının amacı, inme ve küçük damar hastalığı (CSVD) ve beyin bariyeri işlev bozukluğu dâhil olmak üzere diğer serebrovasküler hastalıkları alanlarında önemli translasyonel soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir. 

Detaylı bilgi için;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/neuron-cofund2-projesi-2022-ortak-uluslararasi-cagrisi-on-duyurusu