SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı Son Başvuru Tarihi Uzatılmıştır
17.12.2021

2021 Yılı çağrı takviminde, son başvuru tarihlerinde değişikliklere gidilerek 1. aşama Uluslararası başvuru tarihi 12.01.2022 şeklinde belirlenmiştir.

Detaylı bilgi için ; https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/26723/ek3-solar-era-net-cofund-2021-ulusal-takvim.pdf