Latin Amerika’ya Yönelik EU-CELAC 4. Proje Çağrısı Açılmıştır
03.02.2022

Çağrı kapsamında biyoçeşitlilik/ekosistem, enerji, küresel sorunlar ve sağlık alanlarında sunulan proje önerilerinin desteklenmesi ve büyük Ar-Ge altyapıları ile işbirliği yapılması hedeflenmektedir.

- Uluslararası başvuru için son tarih:  28 Nisan 2022 

- TÜBİTAK’a başvuru için son tarih:    2 Mayıs 2022 

Detaylı bilgi için;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/latin-amerikaya-yonelik-eu-celac-4-proje-cagrisi-acildi