2018-2019 Atılım Üniversitesi İç Destekli Projeler-Başlangıç Araştırma Desteği (BAD) Projeleri Onaylanmıştır.
26.11.2018

2018-2019 Akademik yılı Başlangıç Araştırma Desteği (BAD) önerileri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmıştır. Proje listesi aşağıda sunulmuştur