Kamu Destekli Projelerde Görevli Bursiyerlerin Sigortalı Kapsamına Alınması
05.01.2018

Kamu Destekli Projelerde Görevli Bursiyerlerin Sigortalı Kapsamına Alınması

Kamu Destekli Projelerde Görevli Bursiyerlerin Sigortalı Kapsamına Alınması

Değerli Akademisyenlerimiz,

6676 Sayılı Kanun ve 5510 Sayılı Kanunun 5. maddesinde yapılan değişiklikler sebebiyle 1 Mart 2016 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde (TÜBİTAK, SAN-TEZ vb.) görev yapan bursiyerlerden, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ise, ayrıca genel sağlık sigortası yönünden sigortalı sayılmıştır. Bu nedenle proje yürütücüsü ve bursiyerlerin, aşağıda belirtilen hususlarda gerekli özeni göstermeleri ve yine aşağıda belirtilen adımları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

 

1. Kabul edilen ve yeni başlayacak kamu destekli projelerde görev alacak olan bursiyerlerin SGK girişlerinin başlatılabilmesi için ilk olarak ''BURSİYER SİGORTA BAŞLATMA BİLGİ'' formunu eksiksiz olarak doldurmaları ve ekinde istenen belgeler ile birlikte (TÜBİTAK bursiyer onay yazısı, Bursiyere ait kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, *SPAS Müstehaklık Sorgulama Belgesi ve *SGK hizmet döküm belgesi) Muhasebe Müdürlüğünde görevli Uzm. Nuran SÖNMEZ'e teslim etmeleri gerekmektedir. ''BURSİYER SİGORTA BAŞLATMA BİLGİ'' formunu yazının altında bulabilirsiniz. Proje yürütücülerinin projelerinde görev alan bursiyerlerin beyan ettikleri bilgilerin doğruluğu çok önemlidir. Proje yürütücüsü ve proje bursiyeri formda belirtilen bilgilerin doğruluğundan ve ''BURSİYER SİGORTA BAŞLATMA BİLGİ'' formunun muhasebe birimine zamanında teslim edilmesinden sorumludur. SGK girişleri yapılırken ''BURSİYER SİGORTA BAŞLATMA BİLGİ'' formunun muhasebe birimine eksiksiz olarak teslim edildiği tarih baz alınacaktır.

* Bu belgeler e-devlet sisteminden temin edilebilir (www.turkiye.gov.tr). Yabancı uyruklu öğrencilerimizin bursiyer olması durumunda bu iki belgenin ekte sunulmasına gerek yoktur.

 

2. Başlangıcı yapılan bursiyer takip eden aylarda, her bir ay için ‘’BURSİYER AYLIK BEYAN’’ formunu doldurup yine Muhasebe Müdürlüğü birimine aynı düzen ile iletir. SGK durumunda bir değişiklik varsa değişikliğin olduğu ay verdiği aylık beyan formunda bunu yazılı olarak belirtir. Değişikliğin olduğu tarihten sonra en geç 1 iş günü içerisinde gerekli bildirimi Üniversiteye yapmak zorundadır. Yine her ayın en geç 20'sine kadar bir sonraki ay için ‘’BURSİYER AYLIK BEYAN’’ formunu getirmek zorundadır.  ‘’BURSİYER AYLIK BEYAN’’ formunu yazının altında bulabilirsiniz. Zamanında getirilmemiş ve geçmiş aylara ait formlar kabul edilmeyecektir.

 

3. Bursiyerin, projedeki görevinden ayrılması veya burs süresinin bitmesi durumunda, ayrıldığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde proje yürütücüsü tarafından üniversitemiz Muhasebe Müdürlüğü birimine yazılı bir dilekçe ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bursiyerlerin projeye giriş ve projeden çıkış tarihlerinin geç bildirilmesi durumunda kurumumuza idari para cezası uygulanacaktır. Konuyla ilgili bildirimlerin zamanında ve doğru şekilde yapılması proje yürütücüsünün sorumluluğundadır. Bu sebeple, konuyla ilgili ihmal durumunda idari para ceza tutarı proje yürütücüsünden tahsil edilecektir.

 

4. Bursiyerler projede çalışmaya başlayacakları zaman, projede çalışacakları süreye göre oluşacak olan sigorta maliyetleri projelerin kurum hisselerinden karşılanacaktır. Kamu destekli projelerde daha öncedende projenin başlangıcında ARGEDA TTO 'ya teslim edilen ''Bursiyer Bildirim Formu'' bursiyer SGK süreçlerinden bağımsız olarak yine aynı düzende ARGEDA TTO 'ya teslim edilecektir.

 

 

Sorularınız için: Muhasebe Müdürlüğü Uzm. Nuran SÖNMEZ (Tel: 586 81 22)

                          ARGEDA TTO (Tel: 586 88 01)