Bilgi Çoğaltıcıları İhtiyaç Analiz Toplantısı'na Katıldık
20.03.2019

AB Çerçeve Programlarında ülkemizin başarısı ve görünürlüğünün artırılmasında önemli rol oynayan üniversitemizin, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Bilgi Çoğaltıcıları" sisteminde yer alması amacıyla ARGEDA – TTO’ da görevli uzmanımız TÜBİTAK Ufuk2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi ile yakın işbirliğinde çalışması için görevlendirildi.

18.03.2019 Tarihinde “Bilgi Çoğaltıcıları İhtiyaç Analiz Toplantısı”na katılım sağlanarak gerekli bilgi alışverişi ve analiz çalışmaları yapıldı.

Söz konusu işbirliği ve sistem dahilinde TÜBİTAK tarafından Ufuk2020 kapsamında düzenlenecek etkinliklere (Ufuk2020 alanlarına yönelik eğitimler, KOBİ'ler için yenilik danışma etkinlikleri, fikri mülkiyet hakları danışma mekanizmaları, Ufuk2020 alt programları proje pazarı etkinlikleri, Avrupa çapında gerçekleştirilecek çeşitli bilim, teknoloji ve yenilik işbirliği etkinlikleri vb.) Ankara’da yer alan potansiyel katılımcılar konusunda TÜBİTAK’ın bilgilendirilmesi hedeflenerek, Ankara’da gerçekleştirilebilecek çeşitli eğitimler ya da etkinlikler için uygun kitleye ulaşılmasında destek sağlanması için çalışılacaktır.