ARGEDA-TTO Tarafından Düzenlenen "BİGG, Şirketleşme ve İhracat Destekleri" Eğitimi Düzenlendi
24.04.2019

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO tarafından organize edilen "BİGG, Şirketleşme ve İhracat Destekleri" Eğitimimiz 24.04.2019 tarihinde SMMM Mesut Şenel'in eğitmenliğinde düzenlendi. Tüm gün süren eğitim 2 oturum olup 1. Oturumda BİGG, Şirketleşme kapsamında;

 “BİGG UYGULAMASI VE MUHASEBE SÜREÇLERİ”

Şirketleşme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, Destek süresi, destek miktarı ve ödeme zamanları, Desteklenen gider kalemleri, Proje öneri formu hazırlarken dikkat edilecek hususlar, Destek banka özel hesabının kullanımı, TÜBİTAK ile sözleşme imzalama süreci, Tübitak 1512 kapsamında sağlanan teşvikler nelerdir, Kuruluş yeri ( Teknopark, Kuluçka Merkezi, Ar-Ge Merkezleri ) neden önemlidir, Proje süresince dikkat edilecek mali ve teknik yükümlülükler, Ara dönem Mali ve Teknik raporların hazırlanması ve dikkat edilecek hususlar,  Yeminli Mali Müşavir ve PRODİS sistemi,  Ar-Ge belgelerinin muhafaza edilmesi ve kurumlara karşı sorumluluklar,  Projeye izleyici atanması ve proje takibi, Personel Vergi ve SGK İstisnaları ile Kazanç İstisnaları.

“ NASIL ŞİRKET KURULMALI ? ” 

Şirket kurma ve şirket türleri, Faaliyet alanı, önemi ve unvan belirlemede dikkat edilecek hususlar,  Kuruluş yeri, ( Teknopark, Kuluçka Merkezi, Ar-Ge Merkezleri ) neden önemlidir, Hangi gelir grubundasınız, Şirket Tanımı,  Tek Kişi ( Gerçek Kişi ) İşletmesi - Tüzel Kişilik ( Sermaye Şirketleri ), Şahıs İşletmesi ve Şirket arasındaki farklar, Anonim Şirket ve Limited Şirket arasındaki farklar, Kurucular tarafından hazırlanması gereken belgeler, Asgari sermaye koyma borcu ve taahhütte bulunma, Matbu evraklar, Kuruluş sonrası süreç, Anonim ve Limited şirketin yönetimi ve temsili, Limited şirketten Anonim şirkete dönüşüm, Şahıs firmasından tüzel kişiliğe dönüşüm, Şirket kapama süreçleri, Yatırım alma süreçlerinde dikkat edilecek hususlar konularına değinilirken 2. Oturumda İhracat Destekleri kapsamında;

“ İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ”  

İhracat nedir, Destek Mevzuatı ( Kanun ve Yönetmelikler ), Bir işadamı neden ihracat yapmalıdır, İhracat yapmanın firma için avantajları nelerdir, Ticaret Merkezlerinde yer almanın avantajları nelerdir, İhracat destekleri detayları ( Limit, Süre, Başvuru süreçleri ve dikkat edilecek hususlar ), Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Fuar Katılım Desteği, Yurt Dışı Birim ( Ofis, Şube, Depo, Mağaza ), Marka ve Tanıtım Desteği, Reklam, Komisyon, İstihdam Desteği, Hizmet sektörü destekleri nelerdir, Mobil uygulama ve oyun geliştirenler için ( uygulama/oyun geliştirmede personel ücret desteği, marketlere ödenen komisyon desteği, sosyal paylaşım sitelerine verilen reklam harcamalarının desteği konularına değinildi.