Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Sürdürülebilir Çevre ve Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler" Vizyonuyla Proje Önerileri - 25 04 2019

Bakanlık olarak, "Sürdürülebilir Çevre ve Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler" vizyonuyla tabiat ve çevrenin korunması, imar, yapılaşma, kentsel dönüşüm, hazine taşınmazlarının yönetimi ile yerel yönetimlere ilişkin alanlarda hizmet ve faaliyetleri sürdürmektedir.

Tabiatı ve çevreyi korumanın asli vazifeleri olduğunu belirten Bakanlık, çevreyi gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle ele alarak çevre kirliliğinin önlenmesi ile korunan alanların yönetilmesi çalışmalarını bu bilinçle yapmaktadır.

Bu bilinçle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev alanlarıyla ilgili olarak üniversitelerimizle işbirliği yapılması ve proje üretilmesi konusuna büyük önem vermektedir. Bakanlık hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ortak çözümlerr üretecek proje önerileri Bakanlıkça kurulan Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve bütçe imkanları dahilinde desteklenecektir.

Bakanlık tarafından iletilen metnin tamamını görmek için ;