"Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Patent/Faydalı Model Başvuruları" Eğitimimiz Gerçekleşti - 30 04 2019

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO tarafından düzenlenen ve Sayın Doç.Dr. Senem KAYAHAN’ın eğitmenliğini üstlendiği “Yeni Sınai Mülkiyet Kapsamında Patent ve Faydalı Modeller” konulu eğitimimiz 30.04.2019 Tarihinde gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonra 14:00-17:00 saatleri arasında tek oturumda  bir çok konu mercek altına alınmıştır, bunlar;

 “FİKRİ MÜLKİYET KAPSAMINDA YER ALAN KORUMA TÜRLERİ”

Çeşitli uzmanlık/sanat/bilimsel alanlarda gerçekleştirilen yaratımların hangi kapsamda koruma altına alınabileceği ve hangi süreçlerin izlenebileceği kısaca özetlenmiştir. Güncel örnekler verilerek soru cevap yoluyla katılımcılara bilgi verilmiştir.

“SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA PATENT VE FAYDALI MODEL BAŞVURULARI ” 

Buluşun genel tanımı ve koruma türleri hakkında bilgi verilmiştir. 2017 yılında yapılan kanuni değişiklikler doğrultusunda Üniversite çatısı altında gerçekleştirilen buluş/tasarımların hak sahipliği konusu aktarılarak süreçlerle ilgili detaylı bilgiler verilmiştir.

“PATENT/FAYDALI MODEL BAŞVURU ÖNCESİ HAZIRLIK DÖNEMİ”

Ön araştırma ve literatür araştırmasına ilişkin gereklilikler ve olası riskler tartışılmıştır. Buluşa ilişkin ön araştırmanın nasıl yapılabileceği ve dikkat edilmesi gerekenler belirtilmiştir. Daha sonra tarifname ve istem yazımıyla ilgili önemli noktalar örnekler yoluyla açıklanmıştır. Koruma kapsamının nasıl belirlenebileceği ve kullanılan terminolojiden de kısaca söz edilmiştir.

“PATENT HAK SAHİPLİĞİ VE KAPSAMI, HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI”

Hak sahipliğine ilişkin kapsam ve ihlal sayılabilecek fiillerden söz edilerek olası dava açılabilecek konulardan söz edilmiştir.