"Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Sözleşmeler ve Karşılaşılan Sorunlar-İhtilaflar"Eğitimi Düzenlendi - 09 05 2019

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO tarafından düzenlenen ve Sayın Av. Ayça ARAN’ın eğitmenliğini üstlendiği “Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Sözleşmeler ve Karşılaşılan Sorunlar-İtilaflar” konulu eğitimimiz 08.05.2019 Tarihinde gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonra 14:00-16:30 saatleri arasında tek oturumda  bir çok konu mercek altına alınmıştır, bunlar;

GENEL BAKIŞ:

Fikri ve Sınai haklar kavramları altında hangi koruma türlerinin değerlendirilebileceğinden kısaca söz edilmiştir. Patent, marka, tasarım, faydalı model, fikir ve sanat eserleri için genel tanımlamalar yapılmıştır.

Patentler kapsamında buluş sayılabilecek ve sayılamayacak yaratımlar üzerinde durulmuştur. Özellikle başvuru sahibi ve buluş sahibi haklarının neler olduğu, ticarileşme faaliyetlerinde nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin hususlar değerlendirilmiştir.

İşçi-işveren ilişkisi ve Üniversite – öğretim üyesi ilişkisi arasındaki farklar irdelenerek hak paylaşımlarında karşılaşılabilecek sorunlar, muhtemel sorunlar karşısında alınabilecek önlemler aktarılmıştır. Yeni Sınai Mülkiyet Kanununun bu aşamada amaçladıkları ve kanun koyucunun prensipleri de vurgulanmıştır.

TASARRUF İŞLEMLERİ-SÖZLEŞMELER

Patentlenen ürünlerde ticarileştirme yöntemleri ve sözleşmelerle ilgili genel bilgi verilmiştir. Hak-gelir paylaşım modellerinin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Bir ürünün üzerinde birden fazla fikri mülkiyet korumasını içeren unsurların olabileceği ve bu unsurların sözleşmelere nasıl yansıtılabileceği de vurgulanmıştır.

Sözleşme çeşitleri ve sözleşme içeriklerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Sınai Mülkiyet Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu açısından aktarılmıştır. Homojen metinler olabileceği, hangi detayların yer alması gerektiği belirtilmiştir.

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

Fikir ve Sanat eserleri kanunu kapsamında değerlendirilebilecek ve Üniversite olarak hak sahibi olunabilecek unsurlar, yaratımlar üzerinde bilgi aktarılarak hak kayıplarının yaşanmaması adına nasıl önlemler alınabileceği de aktarılmıştır. Öğretim üyelerinin bu kapsamda kendilerini fikir hırsızlıklarından nasıl koruyabilecekleri de ayrıca belirtilmiştir.