COSME Programı kapsamında ‘Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulanmasına Destek’ proje teklif çağrısı yayınlanmıştır
13.05.2019

‘EntreComp’un Uygulanmasına Destek Çağrısının’ amacı, eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek

amacıyla EntreComp çevresinde kilit paydaşları (AB, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde) bir araya getirmektir.

 

Çağrının son başvuru tarihi: 22 Ağustos 2019

Proje başına düşen maksimum hibe miktarı: 500.000 Avro

Çağrıya tahsis edilen bütçe: 1.000.000 Avro

Proje Süresi: 36 Ay

 

Çağrıya kamu kurumlarından, odalardan, derneklerden, eğitim kurumlarından, STK’lardan, vakıflardan oluşan en az 6 kuruluşu içeren konsorsiyumlar başvurabilir.

 

Ayrıntı Bilgi İçin: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_text_cos-entrecomp-2018-3-01.pdf