Türkiye Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Akıllı Şehirler Konseptinde Geleceğin Şehirlerine Yön Verecek Akıllı Projeleri Arıyor! - 14 06 2019

AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Etkinliğin temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir. 
 

 • Akıllı Binalar ve Çevre
 • Akıllı Enerji
 • Akıllı Sağlık ve Medikal
 • Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları
 • Diğer Akıllı Uygulamalar

 • Etkinlik Yeri : Istanbul Kongre Merkezi
 • Etkinlik Tarihi : 30.10.2019 - 31.10.2019

  Ödüller(Her Kategoride)

 • Birincilik Ödülü : 20.000 TL
 • İkincilik Ödülü : 10.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü : 7.500 TL

Ayırıntılı Bilgi İçin; https://www.tetprojepazari.org/tr/default.aspxApp\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4221 [site_id] => 229 [title_tr] => Türkiye Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Akıllı Şehirler Konseptinde Geleceğin Şehirlerine Yön Verecek Akıllı Projeleri Arıyor! [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Etkinliğin temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir. 
 

 • Akıllı Binalar ve Çevre
 • Akıllı Enerji
 • Akıllı Sağlık ve Medikal
 • Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları
 • Diğer Akıllı Uygulamalar

 • Etkinlik Yeri : Istanbul Kongre Merkezi
 • Etkinlik Tarihi : 30.10.2019 - 31.10.2019

  Ödüller(Her Kategoride)

 • Birincilik Ödülü : 20.000 TL
 • İkincilik Ödülü : 10.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü : 7.500 TL

Ayırıntılı Bilgi İçin; https://www.tetprojepazari.org/tr/default.aspx

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-06-14 16:12:53 [end] => 2020-10-01 16:12:53 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-06-14 13:18:06 [updated_at] => 2019-06-14 13:23:58 [short_desc_tr] => Türkiye Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Akıllı Şehirler Konseptinde Geleceğin Şehirlerine Yön Verecek Akıllı Projeleri Arıyor! [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => turkiye-elektrik-ve-elektronik-ihracatcilari-birligi-tet-akilli-sehirler-konseptinde-gelecegin-sehirlerine-yon-verecek-akilli-projeleri-ariyor!-1556111614 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4221 [site_id] => 229 [title_tr] => Türkiye Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Akıllı Şehirler Konseptinde Geleceğin Şehirlerine Yön Verecek Akıllı Projeleri Arıyor! [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

AR-GE Proje Pazar\u0131 vas\u0131tas\u0131yla Elektrik Elektronik ve Bili\u015fim Sektörü’nün yüksek katma de\u011ferli üretim yapabilmesi, ihracat\u0131n\u0131n sürdürülebilir k\u0131l\u0131nmas\u0131, Üniversite-Sanayi i\u015fbirli\u011fi kültürünün yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131 ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kurulu\u015flar\u0131n\u0131n temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kurulu\u015flar\u0131 ve teknopark çal\u0131\u015fanlar\u0131 ile ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131 bir araya getirerek aralar\u0131ndaki ileti\u015fimi art\u0131rmak, AR-GE destek programlar\u0131na ba\u015fvurulmas\u0131na destek olmak, sanayii ihtiyaçlar\u0131 ile bulu\u015fmaya katk\u0131 sa\u011flayacak ortak proje önerilerinin olu\u015fturulmas\u0131 hedeflenmektedir.<\/p>\n\n

Etkinli\u011fin temalar\u0131 Elektrik, Elektronik ve Bili\u015fim’dir. Bu temalar alt\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131daki altba\u015fl\u0131klar alt\u0131nda projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altba\u015fl\u0131klar d\u0131\u015f\u0131ndaki konularda belirtilen temalar kapsam\u0131nda oldu\u011fu müddetçe kabul edilebilecektir. 
\n <\/p>\n\n