“YERLİ VE MİLLİ 5G PROJESİ” Kapsamında 'OSTİM Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Konulu' Seminer Düzenlendi - 19 07 2019

Atılım Üniversitesi tarafından düzenlenen “YERLİ VE MİLLİ 5G PROJESİ” semineri kapsamında, 'OSTİM Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)’ Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik tanıtım ve bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

HTK’nın faaliyet ve projelerinin üzerinde durulduğu seminerde, haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek; ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmanın desteklenmesini ve üniversitelerin bu konudaki bilgi birikiminin sektöre aktarılmasını hedeflediği belirtildi.

HTK, bir “Araştırma Merkezi” kurarak,

  • Global üniversite ve firmalarda çalışmış 30 kadar doktora seviyesindeki akademik kadro ile 5-8 kadar üniversiteyi de içinde bulundurmayı,
  • Araştırma Merkezi’nin, özellikle 5 yıl sonra gelecek olan teknolojilerde proaktif rol alarak Türkiye’nin Milli Standartları’nı oluşturmak ve halihazırdaki global firmaların araştırma bölümleri ile rekabet etmeyi,
  •  Araştırma Merkezi çıktıları ile, HTK ekosisteminin 3-7 yıllık girdilerini oluşturmayı planlanmaktadır.

 

Sayın Veli Murat Çelik’e katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.