Atılım Üniversitesinden Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Başarısı
22.07.2019

2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulan  ‘Atılım Üniversitesi'nin Teknoloji Değerlendirme, Portföy Önceliklendirme ve Patent Değerleme Kapasitesinin Artırılması’ projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Yürütücülüğü ARGEDA-TTO Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim tarafından gerçekleştirilecek olan projede "İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni" Programı altında ‘Ankara’nın Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik olarak Teknoloji Değerlendirme ve Teknoloji (Patent) Değerleme Eğitimleri alınacaktır.

Teknoloji Değerlendirme ve Portföy Önceliklendirme- Yetkinlik Kazandırma ve Patent Değerleme Eğitimlerinin;

 

  • Üniversitemiz Akademisyenleri tarafından yapılan Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projeler sonucunda ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini kapsayan destek hizmetlerine,
  • Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki Üniversite araştırmalarının ve bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan fikri haklar ve patentlerin sınai kuruluşlar ya da Üniversite bünyesinden çıkan firmalar (spin-off) aracılığı ile ticarileştirilmesine,
  • Teknoloji transferi süreçlerinde eldeki teknolojinin ticari değerinin bilinmesi ve belirlenmesine,
  • Atılım Üniversitesi personelinin ve üniversite bünyesindeki araştırmacıların yetkinlik ve farkındalık düzeylerinin artırılarak Atılım Üniversitesi’nin teknik kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.