Atılım Üniversitesinden Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Başarısı - 22 07 2019

2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulan  ‘Atılım Üniversitesi'nin Teknoloji Değerlendirme, Portföy Önceliklendirme ve Patent Değerleme Kapasitesinin Artırılması’ projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Yürütücülüğü ARGEDA-TTO Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim tarafından gerçekleştirilecek olan projede "İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni" Programı altında ‘Ankara’nın Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik olarak Teknoloji Değerlendirme ve Teknoloji (Patent) Değerleme Eğitimleri alınacaktır.

Teknoloji Değerlendirme ve Portföy Önceliklendirme- Yetkinlik Kazandırma ve Patent Değerleme Eğitimlerinin;

 

 • Üniversitemiz Akademisyenleri tarafından yapılan Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projeler sonucunda ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini kapsayan destek hizmetlerine,
 • Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki Üniversite araştırmalarının ve bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan fikri haklar ve patentlerin sınai kuruluşlar ya da Üniversite bünyesinden çıkan firmalar (spin-off) aracılığı ile ticarileştirilmesine,
 • Teknoloji transferi süreçlerinde eldeki teknolojinin ticari değerinin bilinmesi ve belirlenmesine,
 • Atılım Üniversitesi personelinin ve üniversite bünyesindeki araştırmacıların yetkinlik ve farkındalık düzeylerinin artırılarak Atılım Üniversitesi’nin teknik kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.


App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4278 [site_id] => 229 [title_tr] => Atılım Üniversitesinden Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Başarısı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulan  ‘Atılım Üniversitesi'nin Teknoloji Değerlendirme, Portföy Önceliklendirme ve Patent Değerleme Kapasitesinin Artırılması’ projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Yürütücülüğü ARGEDA-TTO Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim tarafından gerçekleştirilecek olan projede "İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni" Programı altında ‘Ankara’nın Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik olarak Teknoloji Değerlendirme ve Teknoloji (Patent) Değerleme Eğitimleri alınacaktır.

Teknoloji Değerlendirme ve Portföy Önceliklendirme- Yetkinlik Kazandırma ve Patent Değerleme Eğitimlerinin;

 

 • Üniversitemiz Akademisyenleri tarafından yapılan Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projeler sonucunda ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini kapsayan destek hizmetlerine,
 • Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki Üniversite araştırmalarının ve bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan fikri haklar ve patentlerin sınai kuruluşlar ya da Üniversite bünyesinden çıkan firmalar (spin-off) aracılığı ile ticarileştirilmesine,
 • Teknoloji transferi süreçlerinde eldeki teknolojinin ticari değerinin bilinmesi ve belirlenmesine,
 • Atılım Üniversitesi personelinin ve üniversite bünyesindeki araştırmacıların yetkinlik ve farkındalık düzeylerinin artırılarak Atılım Üniversitesi’nin teknik kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-07-22 15:59:49 [end] => 2020-09-01 15:59:49 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-07-22 13:07:31 [updated_at] => 2019-07-22 13:28:05 [short_desc_tr] => 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulan  ‘Atılım Üniversitesi'nin Teknoloji Değerlendirme, Portföy Önceliklendirme ve Patent Değerleme Kapasitesinin Artırılması’ projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => atilim-universitesinden-ankara-kalkinma-ajansi-2019-yili-teknik-destek-programi-basarisi-1563800851 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4278 [site_id] => 229 [title_tr] => Atılım Üniversitesinden Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Başarısı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

2019 Y\u0131l\u0131 Teknik Destek Program\u0131 kapsam\u0131nda May\u0131s-Haziran döneminde Ankara Kalk\u0131nma Ajans\u0131’na sunulan  ‘At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nin Teknoloji De\u011ferlendirme, Portföy Önceliklendirme ve Patent De\u011ferleme Kapasitesinin Art\u0131r\u0131lmas\u0131<\/em><\/strong>’ projemiz desteklenmeye hak kazanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Yürütücülü\u011fü ARGEDA-TTO Direktörü<\/strong> Doç. Dr. Y\u0131lser Devrim<\/strong> taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirilecek olan projede "\u0130leri Teknoloji, Teknoloji Giri\u015fimcili\u011fi ve Ticarile\u015fme Ekseni" Program\u0131 alt\u0131nda ‘Ankara’n\u0131n Bili\u015fim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sa\u011fl\u0131k Teknolojilerinin geli\u015ftirilmesi kapsam\u0131ndaki projelere\/faaliyetlere yönelik olarak Teknoloji De\u011ferlendirme ve Teknoloji (Patent) De\u011ferleme E\u011fitimleri al\u0131nacakt\u0131r.<\/p>\n\n

Teknoloji De\u011ferlendirme ve Portföy Önceliklendirme- Yetkinlik Kazand\u0131rma ve Patent De\u011ferleme E\u011fitimlerinin<\/strong>;<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

  \n\t
 • Üniversitemiz Akademisyenleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan Bili\u015fim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sa\u011fl\u0131k Teknolojilerinin geli\u015ftirilmesi kapsam\u0131ndaki projeler sonucunda ortaya ç\u0131kan bulu\u015f ve yenilikçi ürünlerin ticarile\u015fme sürecini kapsayan destek hizmetlerine,<\/li>\n\t
 • Bili\u015fim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sa\u011fl\u0131k Teknolojilerinin geli\u015ftirilmesi kapsam\u0131ndaki Üniversite ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131n ve bu ara\u015ft\u0131rmalar sonucu ortaya ç\u0131kan fikri haklar ve patentlerin s\u0131nai kurulu\u015flar ya da Üniversite bünyesinden ç\u0131kan firmalar (spin-off) arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile ticarile\u015ftirilmesine,<\/li>\n\t
 • Teknoloji transferi süreçlerinde eldeki teknolojinin ticari de\u011ferinin bilinmesi ve belirlenmesine,<\/li>\n\t
 • At\u0131l\u0131m Üniversitesi personelinin ve üniversite bünyesindeki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n yetkinlik ve fark\u0131ndal\u0131k düzeylerinin art\u0131r\u0131larak At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin teknik kabiliyetinin geli\u015ftirilmesine katk\u0131 sa\u011flanmas\u0131 amaçlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/atilim-universitesinden-ankara-kalkinma-ajansi-2019-yili-teknik-destek-programi-basarisi-1563800851\/1563800327-AKA.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":9487,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/atilim-universitesinden-ankara-kalkinma-ajansi-2019-yili-teknik-destek-programi-basarisi-1563800851\/1563800327-AKA.jpg"},"caption":"1563800327-AKA.jpg","width":"279px","height":"154px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/atilim-universitesinden-ankara-kalkinma-ajansi-2019-yili-teknik-destek-programi-basarisi-1563800851\/1563800327-AKA.jpg"}]} [start] => 2019-07-22 15:59:49 [end] => 2020-09-01 15:59:49 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-07-22 13:07:31 [updated_at] => 2019-07-22 13:28:05 [short_desc_tr] => 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulan  ‘Atılım Üniversitesi'nin Teknoloji Değerlendirme, Portföy Önceliklendirme ve Patent Değerleme Kapasitesinin Artırılması’ projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => atilim-universitesinden-ankara-kalkinma-ajansi-2019-yili-teknik-destek-programi-basarisi-1563800851 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1