KOSGEB COSME Programı Açılış Toplantısına Katıldık - 03 12 2019

COSME Türkiye Teknik Destek Projesi’nin açılış konferansı 3 Aralık Salı günü KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un katılımı ile Sheraton Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Etkinlikte ilk olarak T.C Dışişleri Bakanlığı AB Başkanığı’ndan, KOSGEB Başkanlığı’ndan, AB Türkiye Delegasyonu’ndan ve T.C. Sanati ve Teknoloji Bakanlığı’ndan üst düzen yöneticilerin açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir.

Proje yürütücüsü kurumların “Aile Fotoğraf Çekimi” sonrasında COSME programı ile ilgili N. Ponar Işın ve Bill McConkey proje sunumlarını yaparak programın detaylarını anlatmışlardır.

COSME Türkiye Teknik Destek Projesi’nin nihai amacı; “küçük işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren bir iş ortamında Türk KOBİ’lerinin rekabet gücünü geliştirmek ve KOBİ’lerin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına sağladığı katkıyı arttırmaktır”.

Program kapsamında 4 ana başlıkta hizmetler sunulacaktır. Bunlar; eğitim hizmetleri, çalıştaylar, koçluk hizmetleri, aktif asistanlık ve ön koçluk hizmetleridir.

COSME Bileşenleri ise; “Finansmana Erişim”, “Pazarlara Erişim”, “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” ve “Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü” başlıklarından oluşmaktadır.

Girişimcilik, gerek Avrupa gerekse Türkiye’de ekonomik gelişimin sağlanmasında ve yeni iş alanlarının oluşturulmasında önemli bir faktördür. Bir ülkenin ekonomisini daha rekabetçi ve daha yenilikçi bir hale getirmektedir.

4. bileşen olan Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü’nün amacı girişimcilik eğitimini, denetimini, rehberliğini ve diğer destek hizmetlerini güçlendirerek girişimciliği desteklemektir. Bu kapsamda sunulan hizmet ve araçlar; “Genç Girişimciler için Erasmus”, “Kadın Girişimciler için Mentörler Ağı”, “WES (Women Entrepreneurship) Network’ü” ve “WEgate Platformu”dur.