Atılım Üniversitesinden Ankara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başarısı - 25 01 2021

2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kasım-Aralık döneminde Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulan  ‘Atılım Üniversitesi Araştırma Çıktılarının Ticarileşme Potansiyelinin Geliştirilmesi’ projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Yürütücülüğü ARGEDA-TTO Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim tarafından gerçekleştirilecek olan projede Bileşen 1: Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı kapsamında

Atılım Üniversitesinin;

•          Üniversitelerde politika ve direktifler oluşturmak ve konuyla ilgili farkındalığı artırmak bilgi / teknoloji değişimi sorunları,

•          Buluş açıklama sürecini yönetme,

•          Buluş koruma sürecini yönetmek,

•          Ticarileştirme eylem planının hazırlanması,

•          Teknolojinin pazarlanması için çalışma,

•          Lisanslama ve bölünme oluşturma yoluyla ticarileşmenin hızlandırılması,

konularında ‘Commercialisation Of Research Outputs- Araştırma Çıktılarının Ticarileştirilmesi’ eğitimleri alınacaktır.

 

ATTP (The Alliance of Technology Transfer Professionals) onaylı “Commercialisation Of Research Outputs- Araştırma Çıktılarının Ticarileştirilmesi”, 6 oturum şeklinde online yapılacak olan RTTP (Registered Technology Transfer Professional) puanına yönelik eğitimdir.  RTTP sertifikası, ATTP derneği tarafından verilmektedir. Türkiye’de ATTP onaylı eğitim (RTTP Eğitimleri) verme yetkisine sahip tek kurum ÜSİMP- Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’dur. Eğitim ÜSİMP tarafından verilecektir.

 

Atılım Üniversitesi için önerilen ‘Atılım Üniversitesi Araştırma Çıktılarının Ticarileşme Potansiyelinin Geliştirilmesi’ ile; teknoloji transferi yöneticilerinin mesleki sertifikasyonunu teşvik etmek için uluslararası kabul görmüş standartları edinmenin yanı sıra, tanınmış eğitim programları aracılığıyla üye kuruluşlarının teknoloji transferi uygulayıcılarının mesleki gelişimini geliştirmek istemektedir. Üniversitelerde politika ve direktifler oluşturmak ve konuyla ilgili farkındalığı artırmak bilgi / teknoloji değişimi sorunları, buluş açıklama sürecini yönetme, buluş koruma sürecini yönetmek, ticarileştirme eylem planının hazırlanması, teknolojinin pazarlanması için çalışma, lisanslama ve bölünme oluşturma yoluyla ticarileşmenin hızlandırılması konularında kazanılacak yetkinlik ile bu konularda farkındalığın yaratılması, Ankara bölgesinde ki üniversiteler ve teknoloji transfer ofisleri arasında örnek teşkil etmeyi hedeflemektedir.

 

RTTP’ye yönelik Araştırma Çıktılarının Ticarileştirilmesi eğitimiyle; teknoloji transferi ve ticarileştirme alanında çalışan profesyonellere, belirlenmiş olan yüksek standartlardaki yetkinliklerin sağlanacak, profesyonellere verilen uluslararası ve saygın bir unvan ile ulusal ve uluslararası paydaşlar nezdinde yarattığı güven ile uzun soluklu iş birlikleri oluşturmamızı sağlayacaktır.