ARGEDA-TTO Hızlandırıcı Programı Eğitimlerimiz Tamamlandı
17.08.2021

Hızlandırıcı Programımız çerçevesinde: Atılım Üniversitesi; Ankara Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ile yaptığı işbirliği kapsamında BİGG Programı  eğitimlerimiz; 7- 8 Ağustos tarihlerinde Sayın Oğuz Aslan tarafından İş Modeli Eğitimi, Finansal Tablolar ve Sunum Teknikleri Eğitimi  ile başlamıştır. Eğitimde uygulama yapılmıştır.

14 Ağustos 2021 tarihinde ilk oturumda Sayın Nihan Ertüzün Gökcan tarafından Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi  ile başlayan sunumumuz, ikinci oturumda Sayın Mesut Şenel ile Muhasebe/Şirketleşme Eğitimi ile devam etmiştir.

Eğitime katılan tüm eğitmen ve girişimcilerimize teşekkür ederiz.