ARGEDA-TTO Direktörlüğü ve Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı işbirliğiyle KVKK/GDPR Farkındalık Semineri Gerçekleştirildi
14.04.2022

Sayın Mehmet Ali İnceefe’nin sunumuyla,13.04.2022 tarihinde saat: 15:30’da Kemal Zaim Salonunda KVKK/GDPR Farkındalık Semineri gerçekleştirilmiştir.

 

Seminerde; Kişisel Veriler, Kişisel Verileri Koruma, Uyumluluk, Yaptırımlar, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR),  Veri Güvenliği ve GDPR Düzenlemeleri konuları anlatılmıştır.

 

Sayın Mehmet Ali İnceefe’ye  ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.