ARGEDA-TTO Hızlandırıcı Programı Eğitimlerimiz Tamamlandı
18.04.2022

Hızlandırıcı Programımız çerçevesinde: Atılım Üniversitesi; Ankara Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ile yaptığı işbirliği kapsamında BİGG Programı ve Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması eğitimlerimiz; 2- 3 Nisan tarihlerinde Sayın Oğuz Aslan tarafından İş Modeli Eğitimi, Finansal Tablolar ve Sunum Teknikleri Eğitimi  ile başlamıştır. Eğitimde uygulama yapılmıştır.

4 Nisan  tarihinde Sayın Nihan Ertüzün Gökcan tarafından Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi  ile devam eden programımız, 5 Nisan günü Sayın Mesut Şenel ile Muhasebe/Şirketleşme Eğitimi ile devam etmiştir.

 

BİGG Programı kapsamında ön değerlendirmeyi geçen girişimci adaylarımıza 15 Nisan tarihinde Sayın Murat Özanlar tarafından Fikirden Ticarileşmeye Giden Yol kapsamında eğitim verilmiştir.

Eğitime katılan tüm eğitmen ve girişimcilerimize teşekkür ederiz.