Araş. Gör. Yaprak Deniz Yurt ‘un yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1002 – Acil Destek Programı Kapsamındaki Projesi Desteklenmeye Hak Kazanmıştır.
15.03.2023

Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim elemanımız Araş. Gör. Yaprak Deniz Yurt ‘un yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1002 – Acil Destek Programı kapsamındaki “Tasarımda Yaratıcı Sürecin Bilişsel Nörobilim Araçları Ile İncelenmesi” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Akademisyenimizi başarısından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.