Prof. Dr. Şule PFEIFFER

Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü 2016 yılına kadar GSM Koordinatörlüğü olarak hizmet verirken, 2016 yılından itibaren Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bir bölüm haline dönüştürülmüştür. Üniversitemizde eğitim gören bütün lisans öğrencilerimizin seçebileceği ortak seçmeli dersler açmak ve bu derslerin yürütülmesini sağlamak bölümümüzün görevidir. Öğrencilerimizin mesleki derslerinin dışında sosyal ve sanatsal açıdan kendilerini geliştirebilecekleri dersler bölümümüz tarafından verilmekte ve koordine edilmektedir.