CMPE538 - İleri Bilgisayar Ağları (3 + 0) 5

TCP/IP bilgisayar ağlarında ileri teknik konular, yönlendirme prensipleri ve mekanizmaları, kablosuz bilgisayar ağları, çoklu ortam ağları, ağ güvenliği, ağ yönetimi.

CMPE597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Problem tanımı ve analizi, araştırma metodolojileri, literatür tarama, sistem geliştirme yaşam döngüsü, gelişim raporu.

CMPE541 - İleri Veritabanları (3 + 0) 5

Veritabanı sistemleri kavramları, hareket işleme, eşzamanlılık kontrolü ve veritabanı kurtarma, nesneye yönelik ve nesne-ilişkisel veritabanları, yarı yapısal veri ve XML, paralel ve dağıtık veritabanları, ileri dağıtık veritabanları kavramları, büyük veriye giriş, geçici veritabanları.

CMPE589 - Mezuniyet Semineri (0 + 0) 5

Her bir yüksek lisans öğrencisi, tez sunumundan en az bir dönem önce tez çalışması ile ilgili bir seminer vermek durumundadır.