ISE597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Problem tanımı ve analizi, araştırma metodolojileri, literatür tarama, sistem geliştirme yaşam döngüsü, gelişim raporu.

ISE511 - Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (3 + 0) 5

Bilgi teknolojileri stratejik planlama; iş ortamı analizi; misyon ve organizasyon yeterliliklerin belirlenmesi; IT portföyleri gözden geçirme; BT yönetim değerlendirme; iş hedeflerine uygun BT planlama; iş merkezli IT vizyon tanımlama, kritik başarı faktörleri belirleme; stratejik girişimleri seçme; BT vizyon tanımlama; BT yatırım ve bütçelendirme;

ISE589 - Yüksek Lisans Semineri (0 + 0) 5

Her bir yüksek lisans öğrencisi, tez sunumundan en az bir dönem önce tez çalışması ile ilgili bir seminer vermek durumundadır.