Güz Dönemi Hazırlık Okulu Dersleri Hakkında
28.09.2020

Sevgili Öğrencilerimiz,

Temel İngilizce Bölümü’nde (Hazırlık Okulu) 2020-2021 Akademik Yılı Güz dönemi derslerimiz rektörlüğümüzce de açıklandığı üzere iki gün yüzyüze, üç gün online olacak şekilde  yapılacak olup yüz yüze derslere devam zorunludur. Ancak bölümümüzde devamsızlık nedeniyle kur tekrarına kalma kuralı önümüzdeki güz döneminde uygulanmayacaktır.

Ancak her dönem sonunda 100 puan üzerinden hesaplanan Dönem Sonu Başarı Notunun %20’sini oluşturan kısa sınavlarımız, %10’unu oluşturan yazma kısa sınavlarımız ve %40’ını oluşturan ara sınavlarımız yüzyüze ders yapacağımız günlerde yapılacaktır.

Ayrıca yüz yüze derslerimizin kamera kaydı olmayacaktır.

Bu nedenle öğrencilerimizin yüz yüze derslerimize katılması büyük önem arz etmektedir.

Temel İngilizce Bölümü