Ataman Özdemir'le 'Engelsiz Erişim ve Evrensel Tasarım' - 18 03 2019

EUT452 Engelli Odaklı Tasarım dersi kapsamında, ODTÜ Mimarlık fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğretim Görevlisi Ataman Özdemir, “Engelsiz Erişim ve Evrensel Tasarım” konulu  sunumunu gerçekleştirdi.

Erişilebilirlik tüm insanların hakkıdır. Yaşamımızda, hepimizin karşısına çıkabilecek sorunlar, yaş, cinsiyet  ayrımı olmaksızın, engelli olmamıza neden olabilir. Engelli bireylerin toplum içinde yer almasını, günlük hayatlarının kaliteli olmasını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak, biz Tasarımcıların da sorumluluğudur.

Engelli bireyler için spesifik ürünler tasarlarken, toplumun diğer bireylerinin de yaşam alanlarında yeni engeller oluşturmamak gerekir. Ürettiğimiz çözümlerin bu nedenle Evrensel olması amaçlanır.

Sn. Ataman Özdemir, kendisinin geliştirmiş olduğu Engelsiz Erişim Sistemi konusunda, proje sırasında belirlediği kriter ve kısıtları, prototip süreçlerini ve ürüne dönüştükten sonra, kullanım alanların genişletilmesi konusunda yaptığı çalışmaları öğrencilerimizle paylaştı.

Bilginin paylaşımı için bizlere verdiği destekten dolayı Sn. Ataman Özdemir’e teşekkür  ederiz.

*** Engelsiz Erişim Sistemine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=FpkD_VnQC-A

https://www.youtube.com/watch?v=mAWxhcSrQRoApp\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4003 [site_id] => 20 [title_tr] => Ataman Özdemir'le 'Engelsiz Erişim ve Evrensel Tasarım' [title_en] => Engelsiz Erişim ve Evrensel Tasarım [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

EUT452 Engelli Odaklı Tasarım dersi kapsamında, ODTÜ Mimarlık fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğretim Görevlisi Ataman Özdemir, “Engelsiz Erişim ve Evrensel Tasarım” konulu  sunumunu gerçekleştirdi.

Erişilebilirlik tüm insanların hakkıdır. Yaşamımızda, hepimizin karşısına çıkabilecek sorunlar, yaş, cinsiyet  ayrımı olmaksızın, engelli olmamıza neden olabilir. Engelli bireylerin toplum içinde yer almasını, günlük hayatlarının kaliteli olmasını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak, biz Tasarımcıların da sorumluluğudur.

Engelli bireyler için spesifik ürünler tasarlarken, toplumun diğer bireylerinin de yaşam alanlarında yeni engeller oluşturmamak gerekir. Ürettiğimiz çözümlerin bu nedenle Evrensel olması amaçlanır.

Sn. Ataman Özdemir, kendisinin geliştirmiş olduğu Engelsiz Erişim Sistemi konusunda, proje sırasında belirlediği kriter ve kısıtları, prototip süreçlerini ve ürüne dönüştükten sonra, kullanım alanların genişletilmesi konusunda yaptığı çalışmaları öğrencilerimizle paylaştı.

Bilginin paylaşımı için bizlere verdiği destekten dolayı Sn. Ataman Özdemir’e teşekkür  ederiz.

*** Engelsiz Erişim Sistemine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=FpkD_VnQC-A

https://www.youtube.com/watch?v=mAWxhcSrQRo

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-03-18 13:35:21 [end] => 2019-10-30 13:35:21 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-03-18 10:35:29 [updated_at] => 2019-03-26 11:46:45 [short_desc_tr] => Engelsiz Erişim ve Evrensel Tasarım [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => engelsiz-erisim-ve-evrensel-tasarim-1552905329 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 20 [name_tr] => Endüstri Ürünleri Tasarımı [url] => ent [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4003 [site_id] => 20 [title_tr] => Ataman Özdemir'le 'Engelsiz Erişim ve Evrensel Tasarım' [title_en] => Engelsiz Erişim ve Evrensel Tasarım [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

EUT452 Engelli Odakl\u0131 Tasar\u0131m dersi kapsam\u0131nda, ODTÜ Mimarl\u0131k fakültesi Endüstri Ürünleri Tasar\u0131m\u0131 Ö\u011fretim Görevlisi Ataman Özdemir, “Engelsiz Eri\u015fim ve Evrensel Tasar\u0131m” konulu  sunumunu gerçekle\u015ftirdi.<\/p>\n\n

Eri\u015filebilirlik tüm insanlar\u0131n hakk\u0131d\u0131r. Ya\u015fam\u0131m\u0131zda, hepimizin kar\u015f\u0131s\u0131na ç\u0131kabilecek sorunlar, ya\u015f, cinsiyet  ayr\u0131m\u0131 olmaks\u0131z\u0131n, engelli olmam\u0131za neden olabilir. Engelli bireylerin toplum içinde yer almas\u0131n\u0131, günlük hayatlar\u0131n\u0131n kaliteli olmas\u0131n\u0131 ve üretkenliklerinin devam\u0131n\u0131 sa\u011flamak, biz Tasar\u0131mc\u0131lar\u0131n da sorumlulu\u011fudur.<\/p>\n\n

Engelli bireyler için spesifik ürünler tasarlarken, toplumun di\u011fer bireylerinin de ya\u015fam alanlar\u0131nda yeni engeller olu\u015fturmamak gerekir. Üretti\u011fimiz çözümlerin bu nedenle Evrensel olmas\u0131 amaçlan\u0131r.<\/p>\n\n

Sn. Ataman Özdemir, kendisinin geli\u015ftirmi\u015f oldu\u011fu Engelsiz Eri\u015fim Sistemi konusunda, proje s\u0131ras\u0131nda belirledi\u011fi kriter ve k\u0131s\u0131tlar\u0131, prototip süreçlerini ve ürüne dönü\u015ftükten sonra, kullan\u0131m alanlar\u0131n geni\u015fletilmesi konusunda yapt\u0131\u011f\u0131 çal\u0131\u015fmalar\u0131 ö\u011frencilerimizle payla\u015ft\u0131.<\/p>\n\n

Bilginin payla\u015f\u0131m\u0131 için bizlere verdi\u011fi destekten dolay\u0131 Sn. Ataman Özdemir’e te\u015fekkür  ederiz.<\/p>\n\n

*** Engelsiz Eri\u015fim Sistemine a\u015fa\u011f\u0131daki linklerden ula\u015fabilirsiniz.<\/p>\n\n

https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=FpkD_VnQC-A<\/a><\/p>\n\n

https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=mAWxhcSrQRo<\/a><\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/engelsiz-erisim-ve-evrensel-tasarim-1552905329\/1553599612-1.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":6031195,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/engelsiz-erisim-ve-evrensel-tasarim-1552905329\/1553599612-1.jpg"},"caption":"1553599612-1.jpg","width":"4498px","height":"3202px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/engelsiz-erisim-ve-evrensel-tasarim-1552905329\/1553599612-1.jpg"}]} [start] => 2019-03-18 13:35:21 [end] => 2019-10-30 13:35:21 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-03-18 10:35:29 [updated_at] => 2019-03-26 11:46:45 [short_desc_tr] => Engelsiz Erişim ve Evrensel Tasarım [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => engelsiz-erisim-ve-evrensel-tasarim-1552905329 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 20 [name_tr] => Endüstri Ürünleri Tasarımı [name_en] => Industrial Product Design [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => ent [slug_en] => ent [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":152915,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},"caption":"1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},{"type":"image","size":31627,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},"caption":"1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":63806,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"},"caption":"endustriyel_tasarim.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:04:32 [updated_at] => 2019-06-28 12:50:50 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 49 [rgt] => 50 [depth] => 2 [color] => [url] => ent [home_page_id] => 1466 [atacs_id] => 5191 [parent] => 0 [master_id] => 70 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 17 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 20 [name_tr] => Endüstri Ürünleri Tasarımı [name_en] => Industrial Product Design [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => ent [slug_en] => ent [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":152915,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},"caption":"1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},{"type":"image","size":31627,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},"caption":"1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":63806,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"},"caption":"endustriyel_tasarim.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:04:32 [updated_at] => 2019-06-28 12:50:50 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 49 [rgt] => 50 [depth] => 2 [color] => [url] => ent [home_page_id] => 1466 [atacs_id] => 5191 [parent] => 0 [master_id] => 70 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 17 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1